Zakres działalności

Aktualnie nasz zespół stale obsługuje ponad 25 wspólnot, spółdzielni i podmiotów gospodarczych.

Dzięki opracowanym procedurom i posiadanym umiejętnościom, jesteśmy w stanie zapewnić efektywną i adekwatną obsługę prawną w pełnym zakresie.

Obsługa prawna wspólnot mieszkaniowych, polega w szczególności na:

  • realizacji windykacji należności wspólnoty mieszkaniowej,
  • uzyskiwaniu odszkodowań w związku z wadami budynku od wykonawców prac przy nieruchomości wspólnej,
  • dochodzenie roszczeń od dewelopera za wady nieruchomości (pozew przeciwko deweloperowi),
  • analizowaniu dokumentów formalno prawnych wspólnoty mieszkaniowej,
  • przygotowywaniu umów,
  • przygotowywanie uchwał wspólnoty mieszkaniowej,
  • bieżące doradztwo na rzecz Zarządu wspólnoty mieszkaniowej,
  • uczestnictwie w zebraniach właścicieli lokali z głosem doradczym.

Obsługa prawna spółdzielni mieszkaniowych obejmuje swym zakresem wszystkie powyższe czynności z uwzględnieniem specyfiki prawa spółdzielczego.

Obsługa podmiotów gospodarczych jest przez nas wykonywana w pełnym zakresie, choć w szczególności doradzamy przy transakcjach na rynku nieruchomości, przetargach w trybie zamówień publicznych. Naszymi klientami są tak deweloperzy jak i prywatni inwestorzy.

Nasz zespół doradzał w transakcjach przenoszących wielomilionowe wartości, skutecznie doprowadzając do zawarcia umowy.

Świadczymy także pomoc w zakresie wprowadzenia procedur pozwalających na przetwarzanie danych osobowych w zgodzie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO.